AS Gaur on asutatud 1991 aastal.

1955. aastal võeti vastu otsus ehitada Eestisse kaks Euroopa suurimat põlevkivi baasil töötavat elektrijaama: Eesti Elektrijaam ja Balti Elektrijaam. Üleliidulise trusti „Gidroelektromontaž” spetsialistid, kes moodustasid firma «Gaur» tuumiku, on osa võtnud elektriseadmete montaažist paljudel energeetikaobjektidel Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal ja teistes riikides.

 Praeguseks on AS Gaur spetsialiseerunud elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotamisega seotud objektide ehitamisele ning tööstusettevõtete ja kommunaalobjektide elektrienergiaga varustamisele.

 1999. aastal alustas aktsiaseltsi Gaur koosseisus tegevust elektriseadmete valmistamise tehas, mille toodangu hulka kuuluvad kioski tüüpi alajaamad, 0,4 kV jaotuskilbid, automaatika, juhtimis- ja kaitsekilbid.

 Alates 2004. aastast arendame uut tegevussuunda – tootmis- ja kommunaalobjektide elektriseadmete teenindust ja remonti.

 Ettevõtte põhitegevussuunad hõlmavad:
-       elektrienergia jaotus- ja ülekandeseadmete, valgustuse ning  juhtimis-, kaitse- ja automaatikasüsteemide projekteerimist;
-       kuni 330 kV elektriseadmete, kaabel- ja õhuliinide monteerimist;
-      
elektriseadmete valmistamist;
-       tööstusautomaatika süsteemide, mõõte- ja kontrollivahendite montaaži;
-       elektriseadmete mõõte- ja seadistustöid;
-       kuni 330 kV seadmete ja materjalide tarnimist;
-       energiaseadmete rekonstrueerimist, remonti ja teenindamist.

 Vastuvõetud ülesannete ja kohustuste täitmiseks omab AS Gaur järgmisi ressursse:
- aastatepikkuse töökogemusega kvalifitseeritud personali;
- kaasaegset tootmisbaasi koos bürooga Tallinnas Ülemiste City tehnopargi territooriumil üldpinnaga 15000 m², sh:
      
büroo- ja tootmispindu 2700 m²,
      
suletud laopinda 600 m²;
- vajalikke spetsiaalseid mehhanisme ja abinõusid;
- väljaarendatud võrku seadmete ja materjalide otsetarneteks.

 AS Gaur on paljude firmade volitatud edasimüüja, sh:
              UAB Elga, Leedu;
              EFEN GmbH, Saksamaa. 

AS Gaur püüab täita tellijate soove üha täielikumalt ja komplekssemalt, pöörates erilist tähelepanu koostööle tellijaga projekti ettevalmistamise ja realiseerimise kõikides staadiumites. Meie eesmärk:saavutada projekti maksimaalne tehniline efektiivsus, vähendades samal ajal kulusid selle teostamiseks.

                                                        „Me ei otsi vastuseid, me otsime võimalusi.”

 

AS GAUR© 2006. All Rights Reserved
Design & Dev - WebMaster